Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Jeg slumred': Valmusaften gød
En Trolddom 2 paa mit Øje,
Mit Navn forglemtes, paa min Ryg
Opkravled kaade Dverge. c
Jeg vaagned', saa, og skjalv, men frem
Jeg raabte mine Sønner:
Med Staal i Bryst og Staal i Haand,
De tæmmed kaade Dverge. d