Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Jeg ældedes - En Søn af Skjold,
(End staaer han ved min Side.)
Genfødte mig, og Ungdoms Blod
Alt varmede mit Hjerte.
Da kom fra Vesterled en Vind,
Saa lun som Vestenvinde.
Ak! Storm den blev, bortrev min Krands,
Som dulgte hvide Lokker.
Naar Bølgen, som mit stolte Navn
Henbar til fjerne Lande,
I Syd og Vest nu slaar mod Kyst,
Den bærer - mine Sukke. e