Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Jeg raaber mine Sønner frem.
Ak! Faa er de som høre,
I Blødheds Favn og Lystens Skød
De slumrende sig velte.
Se! tomme Herrens Templer staa,
Og Støvet ej vil knæle
I Støvet ned for Støvets Gud,
At angre sine Synder.
Ak! Mine Børn det er, som saa
foragte Himlens Konge,
Som se mig syg, og springe dog
Med Lyst i Gøglerhammen.