Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Da, hvæs o, Mand! paa hellig Alterfod
Dit 2 tunge Sværd, til Bretlands Skjold at kløve,
Og sværg da Had til Sydens lumske Gift,
Til Vellyst, Pragt og Guldets dorske Glimmer!
Men Kvinde! Du som Herren af sin Sol
En Straale gav for 3 Mandens Bryst at varme,
Kys Altrets Fod, og sværg ved Straalen selv,
At ej med den Du mer min Søn vil daare;
At du med Smil vil nære Himlens Ild
Og svale med din Taare Jordens Flamme;
At med din Haand Du huld vil klæde mig,
Og vandre frem som ærbar Dannekvinde!
Naar Bølgen da mod Syd og Vest henruller,
Og naar den slaar mod fjerne Landes Kyst;