Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

O Søn! O Datter! hør en Faders ømme Stemme!
O! Hører dog, imens det end er Tid,
Før, dræbt af Sorg og Mødighed jeg segner
I skumle Grav til evig Glemsel ned!