Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Oldingen tav. Et Øjeblik stod Skaren som grublende; men nu lød det i Salens øvre Ende: