Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

og i den nedre 2 :