Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Af dine Lænder
Vi alle sprang.
Vi, baarne Frænder,
Gik Kæmpegang.
Med Sværd vi hærged',
Med Skjold vi værged',
Vor Fader! Dig.