Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Vi tøved' ikke,
Men djærve lod
Vi Ulve drikke
Af Bretlands Blod.
Vi Ryggen risted',
Og Hjertet vristed'
Af Ellas Bryst.