Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Ej havde de Vaaben, de dristige Mænd.
Saa trøstig de fly'de til Kirkerne hen,
Men Kirkerne tændtes i Lue.
Saa ynkelig klang
Da Hylen for Sang,
Alt under den hellige Bue.