Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Af nyfødte Spæde, forbarme sig Gud!
Fløj Hjernen mod Stolper, mod Stenene ud.
Kun faa kende Mødrenes l Smerte.
Da groves i Jord
De Kvinder fra Nord,
Og Hundene sled deres Hjerte.