Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Nu løftedes Øksen. Jeg gjorde min Bøn
Til Krist og hans hellige Moder i Løn,
Og døende tog jeg til Orde:
Græd Bretland! O græd!
Ti Blod var din Sæd,
Og blodig vil Høstdagen vorde. h