Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Han synded' mod Gud,
Mod Edmund og døde.
Da farvede Knud
De Hjelme saa røde,
Og Bretland var Træl.