Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Ja Fader! tro
Vi stod og stred,
Og højt vi lo
I blodig Sved.