Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Høje Odin! Hvide Krist!
Slettet ud er Eders Tvist,
Begge Sønner af Alfader. i
Med vort Kors og med vort Sværd
Vies Eder Baalet her,
Begge elskte I vor Fader.