Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Os Guderne sende,
At hædre dit Lig.
Til Aske vi brænde,
O Elskede! Dig.