Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

En Høj vi skal rejse
Paa smuldrede Ben,
Og paa den skal knejse:
En varslende Sten.