Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Liget lagdes paa Baal. Flammen omsnoede hele Følget, og Alt forsvandt.