Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

I Kvædlinger fra 1815 er Maskeradeballet I Danmark 1808 optaget som Samlingens første Stykke og forsynet med følgende