Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Rygtet om Hovedstadens Forlystelser umiddelbar efter Tugtelsen 1807, og en Maskerade paa Langeland, hvor jeg da op holdt mig, gav Anledning saavel til Synet selv, som til dets Indklædning og Navn.