Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Til selve Digtet er der i »Kvædlinger« tilføjet følgende
Noter ,
hvis Plads i Teksten ovenfor er betegnet med Bogstavmærkerne a , b, c , osv.