Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Det kan omtvivles, hvor de Roser og Lilier havde mindst hjemme," paa Vigrids Mark, paa de gamle Kiæmpers eller min Tunge, men det er vist, at de havde der ingensteds hjemme. Sagen er, at jeg fandt Blomster klædte godt, der var ingen i det Iisland, hvor jeg dengang boede, jeg stjal da det Par i Oehlenschlägers Have, og for at vise, hvor godt jeg forstod mig paa Blomster, plantede jeg dem paa Vigrids Mark, og i de nordiske Hedningers Hjelme. Latterligt var det tilvisse, dog, gid det var min største Synd!