Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Vist nok er det forvovent at lade en beenløs Mand staa , men i en Tidsalder da de Fleste indbilde sig at kunne baade levende og døde staae i Luften baade beenløse og grundløse, lønner det ei Umagen at gaae i Rette med Ivar, som dog havde Spydet og Valhals Støtter at læne sig til; thi i en saadan Tid maa Man jo ansee ham for en ret standhaftig Mand.