Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Alt dette, og selv Gunhilds Spaadomsord, som dog ei er fuldkommedes under Svend og Knud, er en aldeles tro historisk Fortælling, som man kan see i Suhms Dannemarks Historie. Tom. 3. Side 349-52. De engelske Skibentere sige selv at alle Danske bleve udryddede, dog er det vel troligt, hvad Suhm mener, at foruden de tolv unge Karle som undflydde med den Tidende til Dannemark, Flere kan have reddet sig. Til Ihukommelse af dette gruelige Nidingsværk, holdt Engellænderne i lang Tid en Høitidsdag, som fortrinlig kaldtes Høitidsdagen (Hockeday ).