Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Endelig har Grundtvig i »Kvædlinger« ledsaget sit Digt med dette
Tillæg .