Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Meer end man veed,
Trænges og lider 1
Ygdrasils Ask.
Høit bider Hjorten,
Trøsket er Siden,
Nidhøg gnaver forneden.
Grimmsmal.