Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Hvorfor mon Danmarks Tale lød
Ved Siden af de gamle 2 Sange,
Ifald jeg troede Kraften død
Og Jorden gold i Nordens Vange?