Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Nei, vække vilde jeg den Aand,
Der slumrede i Fortids Grave,
Og derfor grov min svage Haand
I Bautastenen Runestave.