Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Naar Ormen gnaver Træets Rod,
Da maa, trods Ørnens ædle Vrede,
Det falde, hvis i Mandeblod
Ei drukne, dødes kan den Lede.