Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Du som reisde dit Land en Bautasteen
Af Dødningebeen og Hoermændsbeen,
Af Hoerkvindebeen og Niddingebeen,
Hvor kan din Barm, saa hoi og reen,