Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Mit Svar viisde tydelig, at Fornærmelsen mod mig selv gik mig nærmere end den mod Sandhed og Danmarks Aand, men dog paatalte jeg denne ikke usømmelig i følgende Vers**):