Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra MASKERADEBALLET I DANNEMARK

Du snakker om Syner fra 2 Nord,
Og veed, at det rimer paa stor,
Hvis i det var trængt dine Blikke,
Du om det vist snakkede ikke.
Kunde du see
Dannemarks Gravhøi, og lee,
(Mærk da mit Ord!)
Var du hin argeste Niding paa Jord.