Goldschmidt, M. A. Noveller og andre fortællinger

Danske Klassikere udgives med støtte af Kulturministeriet. Redaktionsudvalg: Charlotte Madsen fra Nyt Dansk Litteraturselskab, Peter Seeberg for Dansk Forfatterforening, Mogens Brøndsted, Jørgen Hunosøe og Esther Kielberg for DSL. Serien redigeres af de to sidstnævnte, dette bind desuden af Mogens Brøndsted som tilsynsførende. Tekstgrundlag: Førsteudgaverne (i bogform). Nr. 492114.
Efterskrift og noter © DSL/Borgen 1994 · ISBN 87-21-00074-3
Omslag: Stig Brøgger · Tryk: Rounborgs grafiske Hus, Holstebro