Goldschmidt, M. A. Uddrag fra Kjærlighedshistorier fra mange Lande

stor Interesse for Jøderne og holdt af dem; han havde aldrig været i et jødisk Hus og vilde gjerne se f. Ex. Brødet blive brudt.