Goldschmidt, M. A. 8. Litteraturliste

8. Litteraturliste

(Et efternavn efterfulgt af et årstal i Efterskriften foran henviser til det værk som står anført i listen nedenfor ud for det pågældende forfatternavn og årstal)

Andersen, Vilhelm, »Bjergtagen. Et Motiv hos Goldschmidt«, i: Edda 1, 1914, s. 75-87.

Baggesen, Søren, Den blicherske Novelle, Gyldendal 1965.

Brandes, Georg, »Meïr Goldschmidt«, i: Danske Personligheder, Samlede Skrifter, bd. 2, 1899, s. 447-68.

Bredsdorff, Thomas, »Struktur og retorik i den klassiske novelle«, i: Danske Studier 1994 (under trykning).

Brøndsted, Mogens, Meïr Goldschmidt, Gyldendals Uglebøger 1965.

Brøndsted, Mogens, Goldschmidts Fortællekunst, Gyldendal 1967.

Dreier, Frederik, M. A. Goldschmidt, et Litteraturbillede, Eget Forlag 1852.

314

Egebak, Jørgen, »Alting og forstanden«, i Analyser af dansk kortprosa, bd. 1, Borgen 1971, s. 204-25 (om Bjergtagen, I-II).

Goldschmidt, Meïr, Livs Erindringer og Resultater I-II, udg. Morten Borup, Rosenkilde og Bagger, 1965.

Goldschmidt, Meïr, Breve fra og til Meïr Goldschmidt, udg. Morten Borup, bd. 1-3, Rosenkilde og Bagger 1963.

Kyrre, Hans, M. Goldschmidt, bd. 1-2, H. Hagerup, 1919.

Ober, Kenneth H., Meïr Goldschmidt, Twayne's World Authors Series 414, Boston 1976.

Rubow, Paul V., Goldschmidt og Nemesis, Det kgl. danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filosofiske Meddelelser 42:5, Munksgaard 1968.

Søholm, Ejgil, »Goldschmidts to jyske fortællinger«, i: Danske Studier 1968, s. 27-59 (heri om Den Vægelsindede paa Graahede).

Søholm, Ejgil, »Goldschmidts brevroman. Nogle bemærkninger til værkets efterskrift«, i: Danske Studier 1972, s. 122-25 (om Breve fra Choleratiden).

Sørensen, Knud, Goldschmidt - en fortrolig fremmed, Risskov 1985.

Wentzel, Knud, Fremmed indflydelse på Meïr Goldschmidts forfatterskab, uudgivet guldmedaljeafh., Kbh. Universitets arkiv 1966.

Wentzel, Knud, Udvikling og påvirkning. Goldschmidts vej fra korsar til skriftklog, i: Kritik nr 10, Gyldendal 1969, s. 52-89.