Goldschmidt, M. A. Uddrag fra Arvingen

[1] Fortællinger og skildringer udgivne af M. Goldschmidt. 3die Bind. Kjøbenhavn. Hos Chr. Steen og Søn. 1865. [2] Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle. [3] Indhold - Arvingen. [4] blank. [5] omstående titelblad. [6] som [2]. [7-8] forordet. På foden af [8]: