Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

Afsondret fra de Andre i en lille Gruppe for sig, henne i Hjørnet mellem Staldgavl og Stuehus, stirrede tre Ansigter op paa den arbeidende Ildmølle, der kastede sit hedtglødende Skjær over dem - belysende der en dybere Betagethed end al den tilsammen tagen, der prægede alle disse mange opadvendte Ansigter.