Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

- Ja, det er ikke just saadan at forstaa, svarede han - det kunde jo være, at det havde den Betydning ogsaa ... Men ellers kom jeg til at tænke paa en Dag i Efteraaret, da jeg var ude hos jer, og jeg talte med dig, Hanne, om Dyrene i Skoven, og sagde, at en hurtig og uventet Død for en Kugle den maatte enhver ønske sig; og saa sagde du saa kjønt, at det var nok det bedste for et Dyr, men ikke for et christent Menneske, som skulde staa for den evige Dommer, og som i Dødens Time nok kunde trænge til at gjøre sit Regnskab op med Verden ... Og naar du kan føle det saa dybt, du kjære gode Sjæl, hvad maa saa ikke jeg - -!