Gjellerup, Karl Uddrag fra Møllen

- Ja, det er jeg, det føler jeg. Men du forstaar mig ikke rigtig ... Det er gaaet saadan til, som du sagde ... For - kjære Venner! I vil jo ikke fordømme mig, naar Gud er barmhjertig - - jeg har jo gjort det ... jeg vidste, at de var der - jeg myrdede dem.