Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Jeg gav mig til at lede efter mit Smule Rejsegods, som endelig fandtes i god Behold under Persenningen. Saaledes havde jeg ikke faaet Tid til at se mig mere om efter den smukke Rejsefælle, da Raabet lød: "Rathen, am Steuer absteigen", og jeg fik travlt med at trænge mig agterud med mine Sager. Da jeg naaede derhen, saà jeg til min Glæde det graa Slør vimple forrest i Rækken, og strax efter gik hun over Landgangsbroen med sine Smaafolk.