Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Hvis jeg maatte raade, saa skulde der paa et af de mest fremragende Punkter i denne Egn opstilles en Skamstøtte for den Mand, som har opfundet det skrækkelige Navn: "Sachsisk Schweiz". Sikkert er det, at Ingen har skadet den smukke lille Klippe-Egn mer, - end ikke "Bjærgforeningerne". Nu kommer enhver Besøgende hertil, enten med en Erindring eller et Phantasibillede af Schweiz som Maalestok, sammenligner og vrager, og gør sig selv vigtig med, at han har sét eller tænkt sig noget ganske anderledes Storartet, hvad det stakkels Land jo slet ikke har bedt ham om.