Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Man skulde tro, at jeg havde haft en særlig Brug for en saadan overordentlig Kraft, for medens 41 jeg kastede mig om paa mit Leje (der altid var en Smule klamt), tænkte jeg bestandig paa den lille forelskede Lysgiver, og saavidt jeg husker spillede den ogsaa en Rolle i mine temmelig forvildede Drømme.