Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

- Nu, forlovede vil jeg just ikke sige. Forresten er jeg ikke saa nøje inde i det; - jeg har det fra Tante Sophie, hende, husker De maaske, 48 jeg talte om, der ikke var saa rigtig heldig ... En Slags Kærresteri har der i alt Fald været imellem dem. Alverden troede, at de skulde giftes, men han rejste bort, og siden har han ikke ladet høre noget fra sig. Forresten undrer det mig slet ikke, for han havde været i Paris og lært at male, og Paris det er jo det rene Sodoma. Ikke fordi Dresden heller er saadan helt - - ja, det har De vel nok lagt Mærke til. Men Paris, Vor-Herre bevare os! det er jo forskrækkeligt - Alt hvad man læser derfra, og en Tysker kan nu næppe være der, saadan som de hader os. Forresten maa de da forskrive vores Øl, de kan ikke engang brygge det efter, hvor gærne de saa vilde! Nu har Franskmændene igen lukket en stor Fabrik tæt ved Grænsen, fordi den tilhørte en Tysker. Det kan jo aldrig gaa! De skal se, det vil ikke vare mange Aar, før vi maa dertil igen. Pas De bare paa, - læste De, hvad Bismarck havde sagt forleden? - - -