Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Det interesserede mig, oprigtig talt, i dette Øjeblik langt mere, hvad der var passeret den smukke lille Dresdnerinde med den danske Maler, end om jeg kunde have faaet den mest authentiske 49 Underretning om, paa hvilken Dag og Time Tyskerne vilde rykke ind i Paris. Jeg spurgte ham forgæves, om han ikke kunde huske Malerens Navn.