Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Dette Ønske gik ikke i Opfyldelse. Dag efter Dag strejfede jeg om, stirrende og lyttende som en Jæger, kom naturligvis atter og atter til "Wotans Ruhe" - forgæves. Heller ikke nyttede det, at jeg anstrængte min stakkels Hjærne for at finde et Paaskud, en Vej, et Middel - ligegyldigt hvad - til at sætte mig i Forbindelse med hende: umuligt! - jeg kunde ligesaa godt have forsøgt paa at skrive en Novelle, tror jeg. -