Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

En Dag, da jeg kom lidt tidlig, syntes Alt at være optaget. Jeg saà mig raadvild om, da jeg til min Forundring hørte mit Navn blive raabt. Et Par gamle Folk, der sad ved et lille Bord for sig selv, vinkede til mig. Det var et af mine faa Dresdener-Bekendtskaber, og tilmed et kært. Jeg blev meget glad over paa en saa behagelig Maade at være revet ud af min Forlegenhed, og sad snart hos det hyggelige Ægtepar, foreløbig forsynet med en Couvert og et Glas Øl.