Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

De vare ikke, som jeg formodede, blot herude paa en Tur, men havde lejet for halvanden Maaned i et af de smaa Huse nede ved Elben og bóde her allerede paa tredje Dag. Tilfældigvis havde jeg været borte paa Ture eller spist paa en anden Tid. Men jeg maatte endelig besøge dem endnu samme Dag til Kaffe.