Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

I Schandau var der næppe Tid til Andet end at spise til Aften i en Hotelhave ved Floden. Mørket faldt hurtig paa. Hertz mindede om Hjemtouren. Men Minna forsikrede, at Dampbaaden til Jærnbanen regelmæssig gik et Kvarter før Togets Afgangstid, som vi vidste sikkert fra Rejsebogen. Da Stationen nemlig ligger paa den anden Side af Floden, og godt en halv Fjerdingvej fra Hotelbyens Centrum og Landingsplads, iværksættes Forbindelsen ved en lille Dampbaad. Denne Combination foruroligede den gamle Hertz, der begyndte at faa Rejsefeber og hvert Øjeblik trak sit Gulduhr med Dæksel op af Lommen.