Gjellerup, Karl Uddrag fra Minna

Et Stykke engelsk Hefteplaster, hvis jeg fik et dødeligt Saar, - og hvis jeg sejrede, en ubøjelig Lov, der jog mig bort fra den tilkæmpede Lykke - det var dette Brevs ikke just henrykkende Forjættelser. - Jeg følte mig endnu mere mismodig, end da jeg traadte ind i Værelset. Udenfor regnede det tæt, og den snævre Gade formørkede Kamret saa stærkt, at jeg maatte sætte mig ved Vinduet for at kunne læse det andet Brev - fra min Ven Immanuel Hertz - han var opkaldt efter Kant - i Leipzig.