Fibiger, Mathilde Uddrag fra Et Besøg

Men selv hos dem af Eder, der betragte mig med de bedste Øine, seer jeg en vis Forundring over min Opførsel udtrykt, et Ønske om at jeg skal erklære hvorfor jeg er kommen, og hvad jeg vil. Det er en billig Fordring, som jeg skal gjøre mig al Umage for at tilfredsstille.